پیشنهاد پارسینه
امروز بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۳ ارز بین بانکی ثابت ماند، ۱۰ ارز افزایش و ۲۴ ارز کاهش یافت.
۰۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۲
۰

۲۴ ارز دولتی ارزان شد +جدول

۲۴ ارز دولتی ارزان شد +جدول

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
‍
‍‍‍
سداد
شفا دارو