پیشنهاد پارسینه
رئیس حزب کارگر انگلیس گفت: نخست‌وزیر این کشور شایستگی تصدی این سمت را ندارد.
۰۳ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۱
۰

جرمی کوربین، رئیس حزب کارگر انگلیس گفت: بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس شایستگی تصدی این سمت را ندارد.

جرمی کوربین افزود: از همه نمایندگانی که مانع خروج فاجعه بار و بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا می‌شوند، تشکر می‌کنم.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو