پیشنهاد پارسینه
تصاویری از خانوانده‌های یمنی در بحبوحه جنگ را مشاهده می‌کنید؛ از زمان جنگ یمن تاکنون ۳.۶ میلیون نفر آواره شده‌اند و در پناهگاه زندگی می‌کنند.
۰۳ مهر ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۳
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو