پیشنهاد پارسینه
در اولین قسمت از مجموعه برنامه ویدئویی یادداشت شفاهی، حسین نقاشی، معاون ارتباطات و بین‌الملل شورای شهر تهران از اهمیت شناخت محمدرضا شجریان و از تلاش‌های او برای پاسداشت میراث فرهنگی و معنوی شعر فارسی و موسیقی ایرانی تا حضور به‌هنگام در حوادث سیاسی و اجتماعی ایرانیان سخن می‌گوید.
۰۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۳
۰
 
 
اول مهرماه تولد شجریان است.
شبکه راوی؛ روایت‌گر زمانه ما...

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو