پیشنهاد پارسینه
در منطقه ایلمی واقع در شمال کنیا و در امتداد مرز اتیوپی و سودان جنوبی قبیله تورکانا وجود دارد که اعضای آن بر سر گاو با دیگر گروه‌های قومی که از سودان جنوبی حمله می‌کنند درگیر جنگ‌های خونین می‌شوند.
۰۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۸
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو