پیشنهاد پارسینه
اشتباه در انتخاب وزنه کار دست برادران رستمی داد و باعث شد با اشتباه آنها و سپس داور مارشال مسابقات، یک ناکامی بزرگ برای وزنه بردار ایران ثبت شود.
۰۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۸
۰
کیانوش رستمی یکی از ناکام های بزرگ در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۱۹ است. رستمی از ابتدا وزنه بالایی را برای شروع رقابتش در یک ضرب انتخاب کرد که همان انتخاب هم کار دستش داد.
او ابتدا ۱۸۲ کیلوگرم را درخواست کرده بود و زمانی که نوبت به وزنه زدنش رسید، برادرش که نقش مربی را داشت این وزنه را به ۱۷۹ کیلوگرم کاهش داد که اولین اشتباه را برادر رستمی انجام داد، چراکه وقتی وزنه بردار کلمبیا برای حرکت دوم  ۱۷۹ کیلوگرم را درخواست کرده بود، رستمی نمی‌توانست برای حرکت اول ۱۷۹ را بگیرد از این رو مجبور شد پشت وزنه ۱۸۰ کیلوگرم قرار بگیرد.
البته داور مارشال مسابقات هم گاف بزرگی داد که وزنه ۱۷۹ کیلوگرم را برای کیانوش در کارت مسابقه ثبت کرد که نیکو ولاد رییس کمیته فنی فدراسیون جهانی متوجه شد و به موقع به ماجرا ورود کرد. در نهایت هم تصمیم گرفته شد که وزنه کیانوش رستمی را یک کیلوگرم افزایش دهند.
همین اتفاقات باعث شد زمان به ضرر رستمی بگذرد و او علاوه بر از دست دادن تمرکزش، بدنش نیز سرد شود در نهایت حرکت اول را از دست داد اما مقصر اصلی همه این اتفاقات خود رستمی و برادرش بودند که وزنه را به اشتباه انتخاب کردند.
نکته مهم دیگر این بود که او پس از این اتفاق کاملا بهم ریخت و این مسئله در چهره‌اش به طور واضح مشهود بود.
رستمی بعد از اوت شدن به داورها اعتراض کرد که این مسئله هم جای تعجب داشت چراکه ورزشکاری در سطح کیانوش رستمی باید بداند اعتراض به داوری ممکن است تبعات داشته باشد ضمن اینکه مربی او که برادرش است، وزنه اشتباهی را انتخاب کرده است و مقصر خودشان بودند.
آنچه مسلم است رستمی نیاز به کسی داشت که حرفه ای تر برای او وزنه انتخاب کند اما انتخاب غلط رستمی ها کار دستشان داد و نتیجه آن چیزی جز ثبت یک ناکامی بزرگ دیگر نبود.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو