پیشنهاد پارسینه
اعضای قبیله گواجاجارا یکی از بومیان منطقه آمازون هستند که یا صورت‌های رنگ شده در کمین قاچاقچیان چوب می‌نشینند. آن‌ها پس از محاصره کامیون چوب، آن را آتش می‌زنند.
۰۲ مهر ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۵
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو