وقتی عجله داشته و کمی هم بی اعصاب باشید، در نهایت با از دست دادن تمرکز، ساده ترین کار ممکن هم به دشواری تمام و خسارت فراوان ختم می شود. این فیلم بهترین شاهد بر این مدعاست!
۰۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۶
۱
نظرات
ناشناس
عجب ماشین محکمی اگر پراید بود کروک میشد
ارسال نظر