گرتا تونبرگ نوجوان سوئدی که برای مبارزه با تغییرات اقلیمی فعالیت می کند در سخنانی پرحرارت در برابر رهبران جهان در سازمان ملل، آنها را به ناکامی در این زمینه متهم کرده است.گرتا تونبرگ در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در نیویورک گفت: "شما با کلمات توخالی مرا از رویاهایم و کودکی‌ام محروم کرده‌اید. تازه من جزو خوش‌شانس‌ها هستم."
۰۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰۶:۵۹
گرتا تونبرگ نوجوان سوئدی که برای مبارزه با تغییرات اقلیمی فعالیت می کند در سخنانی پرحرارت در برابر رهبران جهان در سازمان ملل، آنها را به ناکامی در این زمینه متهم کرده است.گرتا تونبرگ در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در نیویورک گفت: "شما با کلمات توخالی مرا از رویاهایم و کودکی‌ام محروم کرده‌اید. تازه من جزو خوش‌شانس‌ها هستم."
۰۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰۶:۵۹
۱

به گزارش پارسینه، تصویر گرتا تونبرگ زمانی که ترامپ همراه با تیم محافظش بدون محل دادن به وی از جلویش می گذرد، سوژه خبرگزاریهای بزرگ جهان شده و نشان می دهد ترامپ ارزشی برای وی و فعالیتها زیست محیطی گرتا قائل نیست.

عصبانیت «گرتا تونبرگ» از ترامپ در سازمان ملل!

عصبانیت «گرتا تونبرگ» از ترامپ در سازمان ملل!

عصبانیت «گرتا تونبرگ» از ترامپ در سازمان ملل!

50
نظرات
پیشول دانا
بچه لوس بیا ایران زندگی کن میفهمی دنیا چه شکلی هست.
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو