پیشنهاد پارسینه
ایران در دسته ۸۹ کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی جهان توسط علی میری صاحب برنز دوضرب و نقره مجموع شد.
۰۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۹
۰

در رقابت دسته ۸۹ کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی جهان تایلند، ایران صاحب مدال برنز دوضرب و نقره مجموع توسط علی میری شد.

ایران در این وزن دو نماینده داشت که محمد زارعی با رکورد ۱۶۵ یک ضرب، ۱۹۶ دوضرب و مجموع ۳۶۱ کیلوگرم نهم جهان شد.
علی میری دیگر نماینده ایران با رکورد ۱۶۷ یک ضرب، ۲۰۷ دوضرب و مجموع ۳۷۴ کیلوگرم برنز دوضرب و نقره مجموع را گرفت.

*حرکت یک ضرب:
علی میری در اولین حرکت یک ضرب ۱۶۰ کیلوگرم را مهار کرد.
میری در حرکت دوم ۱۶۵ کیلوگرم را بالای سر برد و فریادی از شادی کشید.
میری در حرکت سوم ۱۶۷ کیلوگرم را بالای سر برد و پنجم شد.

محمد زارعی در اولین حرکت دوضرب ۱۶۵ کیلوگرم را به راحتی بالای سر می‌برد.
زارعی در حرکت دوم پشت وزنه ۱۶۸ کیلوگرم قرار گرفت که موفق به مهار آن نشد.
او در حرکت سوم وزنه ۱۷۰ کیلوگرم را انداخت و در رده هفتم قرار گرفت.
داویتادزه از گرجستان با ۱۷۲ کیلوگرم طلا گرفت. برسانو از بلاروس با ۱۶۹ به مدال نقره رسید و سانچز از ونزوئلا با ۱۶۹ کیلوگرم برنزگرفت. وزنه بردار بلاروس زودتر به وزنه ۱۶۹ کیلوگرم رسید.

*حرکت دوضرب:

میری در اولین حرکت، ۲۰۲ کیلوگرم را بالای سر برد.
برخواه سرمربی تیم ملی برای دومین حرکت میری ۲۰۷ کیلوگرم را درخواست کرد که میری وزنه را بالای سر برد، اما داوران خطا اعلام کردند. برخواه نیز درخواست ویدئو چک داد که پس از بازبینی حرکت نماینده ایران مورد قبول واقع شد. میری پس از این اتفاق در آغوش جباری مربی تیم ملی قرار گرفت و فریاد شادی کشید.

میری در آخرین حرکت ۲۱۰ کیلوگرم را انداخت و با همان ۲۰۷ کیلوگرم برنز دوضرب و با ۳۷۴ کیلوگرم نایب قهرمان جهان شد.

زارعی در اولین حرکت دوضرب ۱۹۶ کیلوگرم را بالای سر برد.
زارعی در دومین حرکت پشت وزنه ۲۰۶ کیلوگرم قرار گرفت که وزنه را از پشت انداخت.
زارعی در آخرین حرکت ۲۰۷ کیلوگرم را انداخت دهم شد و با ۳۶۱ کیلوگرم نهم شد.

نتایج دسته ۸۹ کیلوگرم:

۱-هاکوب مکرتچیان از ارمنستان ۱۶۷ یک ضرب، ۲۰۸ دوضرب و مجموع ۳۷۵ کیلوگرم (طلای مجموع و نقره دوضرب)
۲- علی میری از ایران با رکورد ۱۶۷ یک ضرب، ۲۰۷ دوضرب و مجموع ۳۷۴ کیلوگرم (نقره مجموع و برنزدوضرب)
۳-ریواز داویتادزه از گرجستان با رکورد ۱۷۲ یک ضرب، ۱۹۹ دوضرب و مجموع ۳۷۱ کیلوگرم (طلای یک ضرب و برنز مجموع)
۴-الکساندر برسانو از بلاروس با رکورد ۱۶۹ یک ضرب، ۲۰۱ دوضرب و مجموع ۳۷۰ کیلوگرم (نقره دوضرب)
۵-یاموتو از ژاپن که در گروه B. وزنه زد با رکورد ۱۶۰ یک ضرب، ۲۰۸ دوضرب و مجموع ۳۶۸ کیلوگرم (طلا دوضرب).
۸- سانچز از ونزوئلا با رکورد ۱۶۹ یک ضرب، ۱۹۵ دوضرب و مجموع ۳۶۴ کیلوگرم (برنز دوضرب)

۹- محمد زارعی از ایران با رکورد ۱۶۵ یک ضرب، ۱۹۶ دوضرب و مجموع ۳۶۱ کیلوگرم

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو