پیشنهاد پارسینه
رئیس‌جمهوری روسیه می‌گوید تلاش بیگانگان برای نفوذ بر افکار عمومی و جریان‌های سیاسی دیگر کشورها، منجر به بروز بحران‌های جهانی می‌شود.
۰۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۳
۰
نقل از ایتارتاس، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه در جمع کشور‌های مستقل همسود (اتحادیه‌ای شامل برخی از جمهوری‌های مستقل اتحاد جماهیر شوروی سابق) گفت: مداخله خارجی در امور سیاسی و اجتماعی دیگر کشور‌ها به وقوع درگیری در سراسر جهان و محو سنت‌ها و خاطرات تاریخی منجر می‌شود که در طول قرن‌ها شکل گرفته است. به این ترتیب، ایده حاکمیت دولتی و فرهنگی زیر سوال می‌رود و حق مردم برای انتخاب سرنوشتشان نادیده گرفته می‌شود.

پوتین افزود: هدف مشترک ما ممانعت از اقدامات ثبات‌زدا و دخالت بیگانگان در روند‌های اجتماعی کشورهایمان و همچنین تضمین منافع جامعه و حق آزادی شهروندان است.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو