پیشنهاد پارسینه
در پی باران‌های سیل آسای طوفان ئیملدا در جنوب شرقی ایالت تگزاس سیل شدیدی جاری شد. این شدیدترین سیل از حدود دو سال پیش و زمان توفان هاروی است که بیش از ۶۰ قربانی گرفت.
۳۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۱
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو