پیشنهاد پارسینه
در این ویدیو که در روزهای اخیر مورد بازدید ده ها هزار نفر قرار گرفته، یک مرد ماهیگیر در منطقه شانگیو «چین»را نشان می دهد که در کنار ساحل یک رودخانه در کسری از دقیقه، با افزایش خیره کننده سطح آب مواجه شده که ظاهراً این آب به دریای چین شرقی الحاق می گردد. خوشبختانه این مرد نجات پیدا می کند اما لحظه کوتاه مدت «مد» آب در نوع خود بسیار شگفت انگیز است.
۳۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۹
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو