پیشنهاد پارسینه
رزمایش استراتژی فرماندهی «مرکز- ۲۰۱۹» در منطقه «دانگوز» در استان «اورنبورگ» روسیه با حضور ازبکستان آغاز شد.
۳۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۱
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو