پیشنهاد پارسینه
رئیس جمهوری مستعفی یمن رئیس بانک مرکزی و وزرای خارجه و دارائی را تغییر داد.
۲۹ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۰
۰

منصور هادی تغییراتی در دولت مستعفی اعمال کرد

به نقل از روسیا الیوم، عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهوری مستعفی یمن با صدور دستوری مسئولان چند پست را تغییر داد. این تصمیمات شامل تعیین احمد عبید الفضلی به عنوان رئیس بانک مرکزی یمن که مقر آن در عدن است، می‌باشد. پیش از الفضلی، فاخر میعاد تصدی این پست را برعهده داشت.

همچنین سالم صالح سالم بن بریک به جای احمد عبید الفضلی به عنوان وزیر دارایی تعیین شده است. محمد عبدالله محمد الحضرمی نیز جایگزین خالید الیمانی، وزیر خارجه مستعفی این دولت گشته است.


50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو