پیشنهاد پارسینه
آتش سوزی در جزیره استوایی سوماترا و بورنِئوی اندونزی ادامه دارد. هزاران آتش نشان برای مقابله با شعله‌های آتش تاکنون ناکام مانده و دود غلیظی بر فراز منطقه دیده می‌شود.
۲۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۹
۰

عکس|ادامه آتش سوزی وسیع در جنگل‌های اندونزی

عکس|ادامه آتش سوزی وسیع در جنگل‌های اندونزی

عکس|ادامه آتش سوزی وسیع در جنگل‌های اندونزی

عکس|ادامه آتش سوزی وسیع در جنگل‌های اندونزی

عکس|ادامه آتش سوزی وسیع در جنگل‌های اندونزی

عکس|ادامه آتش سوزی وسیع در جنگل‌های اندونزی

عکس|ادامه آتش سوزی وسیع در جنگل‌های اندونزی

عکس|ادامه آتش سوزی وسیع در جنگل‌های اندونزی

عکس|ادامه آتش سوزی وسیع در جنگل‌های اندونزی

عکس|ادامه آتش سوزی وسیع در جنگل‌های اندونزی

عکس|ادامه آتش سوزی وسیع در جنگل‌های اندونزی

عکس|ادامه آتش سوزی وسیع در جنگل‌های اندونزی

عکس|ادامه آتش سوزی وسیع در جنگل‌های اندونزی

عکس|ادامه آتش سوزی وسیع در جنگل‌های اندونزی

منبع: میزان
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو