پیشنهاد پارسینه
همه مراجع: اگر باعث استهزا و هتک دیگرى نباشد، اشکال ندارد.
۲۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۱
۰

آیا تقلید صدای مرد توسط زن و بر عکس جایز است

پی نوشت:

آیت اللّه خامنه‏ اى، اجوبه الاستفتاءات، س. ۱۲۱۹. آیت اللّه نورى، استفتائات، ج. ۱، س. ۴۶۱. دفتر: همه مراجع.
 
 
منبع:انوارطاها
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو