پیشنهاد پارسینه
۲۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۴
۴

اینفوگرافی| ویژگی های انسان های موفق و ناموفق را می دانید

50
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
حالا چرا انسان موفق خانم هست
سبحان شاهمرادی اصولگرا
حالا چرا
انسان ناموفق را یک مرد و انسان موفق را یک زن بی حجاب کشیده اید؟!
نقاشتان مغرض بوده هست
ناشناس
نگاه فمنیستی و ضد مرد در این اینفوگرافی موج میزنه!چرا انسان خوشبخت مونثه و انسان بدبخت مذکر؟!
ناشناس
خوبه که شمای انسان موفق در این اینفوگرام، زن است!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو