پیشنهاد پارسینه
همه مراجع: بستن چشم‌ها در حال نماز کراهت دارد، ولی موجب باطل شدن آن نمی‌شود و در صورتی که موجب حضور قلب و خشوع در نماز گردد، بستن چشم اشکالی ندارد.
۲۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۹
۰

حکم بستن چشم‌ها در نماز

پی نوشت:

توضیح المسائل مراجع، ج. ۱، م. ۱۱۵۷.
 
 
منبع:انوارطاها
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو