پیشنهاد پارسینه
سبقت غیر مجاز و عدم احتیاط راکب موتور سیکلت، باعث تصادف مرگبار با خودرو در حال عبور از عرض خیابان شد.
۲۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۲
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو