پیشنهاد پارسینه
بانک سرمایه در بازار، اخیرا با رشد قیمتی خوبی همراه شده که عمده این رشد قیمتی در دو عامل متمرکز شده است.
۲۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۰
۰

بورس ۲۴: بانک سرمایه در بازار، اخیرا با رشد قیمتی خوبی همراه شده که عمده این رشد قیمتی در دو عامل متمرکز شده است.

عوامل دوگانه رشد و بازگشت امید به بانک سرمایه

بانک با زیان انباشته سنگینی همراه شده و برای خروج از ماده ۱۴۱ نیاز به افزایش سرمایه سنگینی دارد؛ به عبارتی سرمایه بانک باید به بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان برسد. یعنی افزایش سرمایه ۹۴۰۰ درصدی حداقل افزایش سرمایه‌ای است که باید بانک اعمال کند. بخش مهمی از این افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی خواهد بود.

پس پتانسیل تجدید ارزیابی دارای‌ها یکی از مهمترین دلایل اقبال بازار به این سهم بانکی می‌باشد.
از سوی دیگر برگزاری دادگاه بدهکاران بانک سرمایه و تملیک دارایی‌های بدهکاران بانک، سبب شده تا بانک سرمایه با وصول مطالباتش بتواند با وضعیت بسیار بهتری در عملکرد خود در آینده مواجه شود.

عوامل دوگانه رشد و بازگشت امید به بانک سرمایه

عوامل بالا سبب شده قیمت سهام بانک سرمایه، که در ابتدای سال در سطوح ۸۵ تومان قرار داشته با جهش قابل توجه ۶۷ درصدی هم اکنون در سطوح ۱۴۲ تومان قرار داشته باشد.

گفتنی است رشد قیمتی این سهم بالاتر بوده و سهام بانک سرمایه تا سطوح ۱۹۰ تومان رشد کرده و بازدهی ۱۲۳ درصدی را نیز به ثبت رسانده بوده است که نشان از افزایش امیدواری‌ها در این بانک دارد.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو