مایکل شوماخر، قهرمان مسابقات فرمول یک که از سال ۲۰۱۳ و به دنبال حادثه‌ای که هنگام اسکی‌رانی برای او رخ داد تحت مداوا قرار گرفته است. به رغم اینکه اطلاعات دقیقی از وضعیت سلامت او منتشر نشده، خبرگزاری‌های فرانسوی از ورود او به بیمارستان ژرژ پمپیدو در پاریس برای درمان با سلول‌های بنیادین خبر می‌دهند.
۲۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۲
۰
مایکل شوماخر، قهرمان مسابقات فرمول یک که از سال ۲۰۱۳ و به دنبال حادثه‌ای که هنگام اسکی‌رانی برای او رخ داد تحت مداوا قرار گرفته است. به رغم اینکه اطلاعات دقیقی از وضعیت سلامت او منتشر نشده، خبرگزاری‌های فرانسوی از ورود او به بیمارستان ژرژ پمپیدو در پاریس برای درمان با سلول‌های بنیادین خبر می‌دهند.