پیشنهاد پارسینه
یک قطار باری که گفته می‌شود حامل نوعی مایع قابل اشتعال بوده است، روز سه شنبه در ایالت ایلینوی از خط خارج شد. این حادثه به بروز آتش سوزی منجر شد که دود غلیظ و سیاه ناشی از آن آسمان منطقه را تیره و تار کرد و به تخلیه مدارس و خانه‌ها انجامید.
۲۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۸
۱
50
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
قسم میخورم همه این خرابکاری ها زیر سر ایران است.

ایران از نظر نظامی کم آورده متوسل شده به خرابکاری
----------
آتش زدن جنگل ها ... آتش زدن کلیسا ها .... نیابت در خرابکاری های تیراندازی خیابانی و کشتن مردم در کشورهای دیگر
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو