در پی سفر مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، آژانس در بیانیه ای اعلام کرد که به صورت حرفه ای و بیطرفانه به کار خود بر روی تأسیسات هسته ای ایران ادامه خواهد داد.
۱۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۷
۰
آژانس بین المللی انرژی اتمی در وب سایت رسمی خود اعلام کرد؛ «کرنل فروتا» مدیرکل موقت آژانس در تاریخ هشتم سپتامبر ۲۰۱۹ با سفر به تهران، با علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری و رئیس آژانس انرژی اتمی، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و دیگر مقامات ارشد ایران دیدار داشته است.
در بیانیه آژانس آمده است که در سفر فروتا به تهران، بر تداوم تعامل بین آژانس و ایران در ارتباط با اجرای توافقات پادمانی و پروتکل الحاقی تأکید شد.
فروتا همچنین تأکید کرد که اینگونه تعاملات، نیازمند همکاری کامل و بموقع ایران است.
وی افزود: فعالیت‌های پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی به شیوه‌ای بی طرفانه، مستقل و عینی و مطابق با رویه‌های استاندارد پادمانی اجرا می‌شود.
گفت: وگو‌های مدیرکل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی با مقامات ایرانی، همچنین شامل تأیید و نظارت آژانس در مورد تعهدات مربوط به هسته‌ای ایران تحت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بود.
در همین راستا، کرنل فروتا از فعالیت‌های اعلام شده ایران در ارتباط با تحقیق و توسعه سانتریفیوژ‌ها مطلع شد.
وی، پس از دریافت فعالیت‌های اعلام شده ایران، گفت که در مورد این فعالیت‌ها به هیأت مدیره آژانس گزارش خواهد داد.

روز گذشته (شنبه) ایران از برداشتن سومین گام کاهش تعهدات برجامی خود خبر داد.

«بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران جزییات چهار اقدام ایران در کاهش تعهداتش از توافق هسته‌ای موسوم به برجام را در کنفرانسی خبری اعلام کرد و از آغاز گازدهی به آی‌آر۶ که براساس برجام، ایران می‌توانست تنها ۱۱ سال پس از برجام گازدهی به آن را انجام دهد، خبر داد.

کمالوندی اعلام کرد: "ایران گازدهی ماشین‌های آی‌آر۶ را به صورت زنجیره ۲۰ تایی از دیروز شروع کرده است و زنجیره ۳۰ تایی را در برنامه بعدی انجام می‌دهد".

به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی، ایران در گام سوم کاهش تعهداتش چهار اقدام را در دستور کار خود قرار داده است که با بررسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آنان بر این موضوع صحه خواهند گذاشت.

وی، اقدامات گام سوم ایران را در ارتباط با "بند ۳۹ و ماشین‌های سانتریفوژ" دانست و گفت: "سانتریفوژ‌ها همانطور که تحقیق و توسعه پیدا می‌کنند، به انباشت ذخایر ما کمک می‌کنند. این اقدام از دیروز انجام و امروز به آژانس اعلام شد و تولیدات تحقیقاتی ما به ذخایر کشور افزوده می‌شود. "
در پی سفر مدیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، آژانس در بیانیه ای اعلام کرد که به صورت حرفه ای و بیطرفانه به کار خود بر روی تأسیسات هسته ای ایران ادامه خواهد داد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در وب سایت رسمی خود اعلام کرد؛ «کرنل فروتا» مدیرکل موقت آژانس در تاریخ هشتم سپتامبر ۲۰۱۹ با سفر به تهران، با علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری و رئیس آژانس انرژی اتمی، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و دیگر مقامات ارشد ایران دیدار داشته است.
در بیانیه آژانس آمده است که در سفر فروتا به تهران، بر تداوم تعامل بین آژانس و ایران در ارتباط با اجرای توافقات پادمانی و پروتکل الحاقی تأکید شد.
فروتا همچنین تأکید کرد که اینگونه تعاملات، نیازمند همکاری کامل و بموقع ایران است.
وی افزود: فعالیت‌های پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی به شیوه‌ای بی طرفانه، مستقل و عینی و مطابق با رویه‌های استاندارد پادمانی اجرا می‌شود.
گفت: وگو‌های مدیرکل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی با مقامات ایرانی، همچنین شامل تأیید و نظارت آژانس در مورد تعهدات مربوط به هسته‌ای ایران تحت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بود.
در همین راستا، کرنل فروتا از فعالیت‌های اعلام شده ایران در ارتباط با تحقیق و توسعه سانتریفیوژ‌ها مطلع شد.
وی، پس از دریافت فعالیت‌های اعلام شده ایران، گفت که در مورد این فعالیت‌ها به هیأت مدیره آژانس گزارش خواهد داد.

روز گذشته (شنبه) ایران از برداشتن سومین گام کاهش تعهدات برجامی خود خبر داد.

«بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران جزییات چهار اقدام ایران در کاهش تعهداتش از توافق هسته‌ای موسوم به برجام را در کنفرانسی خبری اعلام کرد و از آغاز گازدهی به آی‌آر۶ که براساس برجام، ایران می‌توانست تنها ۱۱ سال پس از برجام گازدهی به آن را انجام دهد، خبر داد.

کمالوندی اعلام کرد: "ایران گازدهی ماشین‌های آی‌آر۶ را به صورت زنجیره ۲۰ تایی از دیروز شروع کرده است و زنجیره ۳۰ تایی را در برنامه بعدی انجام می‌دهد".

به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی، ایران در گام سوم کاهش تعهداتش چهار اقدام را در دستور کار خود قرار داده است که با بررسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آنان بر این موضوع صحه خواهند گذاشت.

وی، اقدامات گام سوم ایران را در ارتباط با "بند ۳۹ و ماشین‌های سانتریفوژ" دانست و گفت: "سانتریفوژ‌ها همانطور که تحقیق و توسعه پیدا می‌کنند، به انباشت ذخایر ما کمک می‌کنند. این اقدام از دیروز انجام و امروز به آژانس اعلام شد و تولیدات تحقیقاتی ما به ذخایر کشور افزوده می‌شود. "
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید