پیشنهاد پارسینه
معترضان یمنی در ایالت «میشیگان» آمریکا با سر دادن شعار علیه امارت، تصاویر ولیعهد ابوظبی را به صورت نمادین لگد مال کردند.
۱۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۵
۱
منبع: میزان
50
پــنــجــره
نظرات
پیشول دانا
قربون بری
مسخره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو