پیشنهاد پارسینه
رانندگی با سرعت غیرمجاز، به سقوط خودروی سواری از پل منجر شد.
۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۱
۱
یک مرد آرژانتینی که در بزرگراهی رانندگی می‌کرد، به دلیل سرعت غیرمجاز،  حادثه وحشتناکی را برای خود رقم زد.

رانندگی با سرعت بسیار بالا و بی‌توجهی نسبت به پیچ جاده، باعث شد خودروی راننده مذکور از بالای یک پل سقوط کند.
50
پــنــجــره
نظرات
آرژانتینی
«پراید»بود!.. ازسال دیگرباید تولیدش متوقف شود!
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو