پیشنهاد پارسینه
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از همه ابزارهای خود برای مهار تورم بهره می‌گیرد، اعلام کرد: بانک مرکزی مصمم به تغییر کانال انتقال اثر پول پرقدرت به نقدینگی با راه‌اندازی عملیات بازار باز است.
۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۲
۰
عبدالناصر همتی روز دوشنبه با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود، نوشت: ترازنامه بانک مرکزی یا همان حجم پول پرقدرت از دو مسیر بزرگ می‌شود.

وی افزود: یک مسیر، افزایش خالص خرید ارز‌های خرجی توسط بانک است. این ارز‌ها عمدتا مربوط به درآمد‌های نفتی دولت یا صندوق توسعه ملی هستند. این بسط ترازنامه مربوط به عرضه برون‌زای ذخایر است.

وی اضافه کرد: یک مسیر دیگر، افزایش بدهی بانک‌ها یا دولت به بانک مرکزی است. این افزایش بدهی مربوط به تقاضای درونزای اقتصاد است. هرگونه کسری بودجه دولت به صورت مستقیم یا از طریق ترازنامه بانک‌ها منجر به انبساط ترازنامه بانک مرکزی می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: بدیهی است اگر بانک مرکزی روی ترازنامه کنترل نداشه باشد به سختی می‌تواند نقدینگی را با ابزار محدود و غیر موثر سپرده قانونی و مدیریت و جیره‌بندی اعتبارات کنترل کند.

وی اعلام کرد: به همین دلیل، بانک مرکزی مصمم به تغییر کانال انتقال اثر پول پرقدرت به نقدینگی با راه اندازی عملیات بازار باز است. با این روش، بانک مرکزی همانند تجربه بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا به جای کنترل مقدار پول به کنترل قیمت پول می‌پردازد؛ لذا قطع ارتباط بین حجم پول پر قدرت با نقدینگی با اجرای کانال نرخ سود در بازار بین بانکی و اجرای عملیات بازار باز حاصل خواهد شد.

وی ادامه داد: یاری و مساعدت همکارانم در بخش‌های مرتبط دولت برای کنترل و جبران کسری بودجه از طریق انتشار تدریجی، ولی محتاطانه اوراق خزانه و نیز مدیریت اضافه برداشت‌های بانک‌ها شرط مهم موفقیت است.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو