پیشنهاد پارسینه
طوفان دوریان که به عنوان یک طوفان "بسیار خطرناک" درجه چهار شناخته شده، در مسیر رسیدن به فلوریدا است. رئیس جمهور آمریکا اعلام وضعیت اضطراری در فلوریدا کرده است.
۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۵
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو