طوفان دوریان که به عنوان یک طوفان "بسیار خطرناک" درجه چهار شناخته شده، در مسیر رسیدن به فلوریدا است. رئیس جمهور آمریکا اعلام وضعیت اضطراری در فلوریدا کرده است.
۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۵
۰
طوفان دوریان که به عنوان یک طوفان "بسیار خطرناک" درجه چهار شناخته شده، در مسیر رسیدن به فلوریدا است. رئیس جمهور آمریکا اعلام وضعیت اضطراری در فلوریدا کرده است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید