پیشنهاد پارسینه
تصویر ماهواره ایی از طوفان دوریان که قویترین طوفان ۲۵ سال اخیره و با درهم کوبیدن باهاما درحال حرکت به سمت فلوریداس!
۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۱
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو