پیشنهاد پارسینه
لحظه تخریب غیراصولی یک سیلو بُتنی و ریزش مرگبار آن بر روی بیل مکانیکی!
۰۹ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۶
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو