لحظه تخریب غیراصولی یک سیلو بُتنی و ریزش مرگبار آن بر روی بیل مکانیکی!
۰۹ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۶
۰
لحظه تخریب غیراصولی یک سیلو بُتنی و ریزش مرگبار آن بر روی بیل مکانیکی!
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید