پیشنهاد پارسینه
در جایی نزدیکی مرکز گلستان، در کنار زمین حاصل خیز و در جوار تپه‌های رسی یکی از بزرگترین مراکز تولید آجر‌های سنتی گلستان فعال است.نومل جایی که در گذشته محل داد و ستد و فعالیت کوره‌های آجر پزی بوده سالیان نه چندان طولانی است که پناهگاه مهاجران شده که از جنوب ایران یا کشور‌های دیگر گلستان را برای فرار از مشکلات محل زندگی خود انتخاب کرده اند. کارگران خورشید طلوع نکرده ... به محل کار خود می‌روند. تپه را می‌کنند، خاک را الک می‌کنند، الک‌ها را گودال کرده و آب می‌ریزند تا جان مایه خشتی را فراهم کنند که آجر آن سرپناه خانه‌های ماست. کوره‌ها فقط تابستان‌ها فعال است و هرچه دشت کنند می‌شود اندوخته یکسال آن ها، پس باید کار کرد و کار کرد و کار کرد. شاید به همین دلیل است که همه اعضای خانواده با هم مشغول هستند. یکی بیل می‌زند، یکی قالب آماده می‌کند، یکی صبحانه را می‌آورد. یکی هم در کوره خشت‌ها را می‌چیند.
۰۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۱
۰
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو