یک مادر به همراه دختربچه خود در ایستگاه اتوبوسی در چین مشغول راه رفتن بودند که ناگهان اتوبوسی با سرعت زیاد به فنس برخورد کرد و وارد قسمت عابران شد. بخت با دختربچه همراه بود و جان سالم به در برد.
۰۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۳
۰
ارسال نظر