پیشنهاد پارسینه
هر ساله نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا اقدام به برگزاری مسابقه عکاسی می‌کند. امسال از بین ۱۰۰۰ عکس ارسالی تصاویر زیر برگزیده شده و برای رأی گیری مردمی انتخاب شده اند.
۰۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۵
۰

 

منبع:گاردین

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو