پیشنهاد پارسینه
فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مدیرعامل ایران‌خودرو انتخاب شد.
۰۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۳
۲
با حکم رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان مدیرعامل جدید ایران‌خودرو انتخاب شد.

فرشاد مقیمی تحصیلکرده رشته مدیریت اجرایی در دانشگاه علم و صنعت ایران است.
50
پــنــجــره
نظرات
ايراني آباد و آزاد
فكر كنم مردم و ايران خودرو از چاه به چاله افتاد!!!!!!!!!!!!!!!
به قول معروف از زير بارون رفتيم زير ناودون!!!!!!!!!!
ایرانی آباد وآزاد
وزیر با این حکم و انتخاب نشان داد که به دنبال حل مسئله خودرو ساز و مردم نیست !!!!!!!!!!!!!!!!
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو