پیشنهاد پارسینه
پنجم شهریور ماه مصادف است با هشتاد و نهمین زادروز جهان پهلوان تختی قهرمان افسانه ای و معاصر ایران زمین. روزی که به عنوان روز کشتی در تقویم های شمسی گنجانده شده است.
۰۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۶
۰

سید مهدی فاطمی
پنجم شهریور ماه مصادف است با هشتاد و نهمین زادروز جهان پهلوان تختی قهرمان افسانه ای و معاصر ایران زمین.
روزی که به عنوان روز کشتی در تقویم های شمسی گنجانده شده است.
تختی اگرچه بواسطه زندگی پربار و سرشار از قهرمانی ، جوانمردی و مردمداری اش از یک طرف و قضایای مربوط به چگونگی مرگش از سوی دیگر ، جایگاهی اساطیری و بی بدیل در تازیخ معاصر ایران یافته است لکن هرگز پا را از یک انسان معمولی بودن فراتر نگذاشت.او یکی بود شبیه همه مردم با این تفاوت که عزیز کرده خدا بوده و خواهد بود
او عزتش را درست از جایی گرفته است که صاحب عز و مقام و جاه و جبروت است.از جانب پروردگاری که وقتی در تقدیر کسی سربلندی ، شرف و اعتبار مینویسد هیچ قدرتی نمی تواند خدشه ای بر این جایگاه وارد کند.
خدا تختی را تختی کرد و هم اوست که اجازه نداده و نمیدهد شخصیت این پهلوان بزرگ لگد کوب حکومتها و افکار پلید عده ای ماجرا جو و فریب خورده شود.
در طول یکی دو سال گذشته به بهانه واهی و مسخره شفاف سازی و روشنگری از نحوه مرگ او ، تلاشهای عجیبی برای اسطوره زدایی از شخصیت منحصر به فرد تختی در سینما و تلویزیون ایران صورت گرفت فیلمی سراسر تحریف و تناقض ساختند که همه حرفش در آن خلاصه شد که تختی کم آورد و خودش را کشت! تلویزیون هم برای عقب نماندن از این جهان پهلوان کشی برنامه ها ساخت و حتی از هنرمندان و مورخین پا به سن گذاشته و قدیمی بهره گرفت تا به مخاطب بفهماند تختی آن یل فنا ناپذیری که در اذهان مردم جاری شده نیست بلکه یک انسان ضعیف النفس و سرخورده از خانواده و اجتماع بوده است که تنهایی و انزوا را تاب نیاورده و خودش را خلاص میکند! در این بین کار به تهمت های ناروا و غیراخلاقی در مورد همسر او هم میرسد! اما با همه این بی اخلاقی ها چه اتفاقی افتاد؟ آیا ذره ای از جایگاه جهان پهلوان در میان مردم کاسته شد؟بیشتر شد که کمتر نشد.این عرت و آبرو اگر خدایی نیست، چیست؟! بخصوص آنکه بدانیم چه بر سرآن فیلم و برنامه تلویزیونی و اشخاص درگیر با این اسطوره ستیزی آمد.کمترین و پایین ترین رقم فروش برای فیلمی که نام بزرگ جهان پهلوان را یدک میکشد آیا طبیعی ست؟ حذف عجیب آن برنامه تلویزیونی از کنداکتور برنامه های سیما هم بی آنکه کمترین عذرخواهی و دلجویی از مردم و بخصوص جامعه کشتی و پهلوانی ایران صورت گرفته باشد را در نظر بگیرید.به مرگ هنرمندی که بارها در فضای مجازی خبر مرگش منتشر میشد بی آنکه مرده باشد ولی به فاصله کمی از آن برنامه سخیف برای همیشه مرد و آن یک غلط بزرگ به دفتر پر طول و دراز زندگیش سنجاق شد!
از تاریخ باید آموخت و عبرت گرفت.اینکه تختی کشته شد و یا بهر دلیل خودکشی کرد چه دردی از نسل پوشالی و سرگردان امروز دوا میکند؟چرا به عمق و عرض زندگی اش نپردازیم؟ اینکه او در طول ۳۷ سال زندگی چگونه بنایی از جوانمردی و اعتبار ساخت که با اینهمه دشمنی ،کینه و حسادت هنوز و با گذشت پنجاه و دو سال از مرگش استوار و پابرجا مانده است.به این بپردازیم که چگونه عزیز کرده خدا شد؟!

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو