پیشنهاد پارسینه
دختری در توئیتر نوشته: «هیچکس این ساندویچ را نخرد، چون شباهتی به عکسش ندارد!» اکانت رستوران زنجیره‌ای برگرکینگ کویت هم در جواب گفته: «لابد تو عین عکسی هستی که در اواتارت گذاشتی!»
۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۲
۰

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو