پیشنهاد پارسینه
در مجالس عقد و عروسى شاباش مى دهند؛ آیا این پول حرام است؟
۳۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۳
۰
همه مراجع: اگر در قبال رقص ندهند، اشکال ندارد ولی اگر پول را در مقابل رقص بدهند، حکم آن تابع حکم رقص است. اگر رقص حرام باشد، این پول نیز حرام است و در غیر این صورت جایز است.

نکته: به پولی که در جشن عروسی بر سر عروس و داماد می‌ریزند یا به مطربان و رقاصان می‌دهند، شاباش می‌گویند.
پی نوشت:

دفتر همه مراجع، احکام ازدواج، سوال ۱۳۱.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو