کودکی خردسال به همراه والدین خود در کنار خانه خدا حضور پیدا کرده و با زبانی شیرین ذکر مخصوص آن محل را می‌گوید.
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۶
۱
نظرات
شیرین صفوی
اوخی نازی خدا کنه از اون حاجی خوب ها باشی ، از اون افرادی که دل شکسته ای را طواف کنند و لبیک به این جمله که خدا در دل دلشکستگان است بگویند !!!!!!
ارسال نظر