پیشنهاد پارسینه
بانـک مـرکزی اروپـا با انتشار بیانیـه‌ای تصـریح کـرده است که هیچ یک از داده‌های حساس اطلاعاتی این بـانک برای بـازارها، تحت تاثیر این حمله سایبـری قـرار نگرفته است.
۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۶
۰

در پی حمله سایبـری به وب سایت بانک مـرکـزی اروپـا، این سایت اینترنتی بسته شد.

هکـرها یکی از وب سایت های بانک مـرکزی اروپـا را مورد حمله قرار دادند. بانک مـرکزی اروپـا (ECB) اعلام کرد روز پنجشنبه یکی از وب سایت های خود را که توسط نـرم افـزارهای مخرب آلوده شده بود، تعطیل کرد.

بانـک مـرکزی اروپـا با انتشار بیانیـه ای تصـریح کـرده است که هیچ یک از داده های حساس اطلاعاتی این بـانک برای بـازارها، تحت تاثیر این حمله سایبـری قـرار نگرفته است، ولی این احتمال وجود دارد که اطلاعاتی نظـیر آدرس های ایمیل، نام ها و عنـاوین مشتـرکین خبرنامه « مرجع گـزارش یکپارچه و تلفیقی بانک ها» (IBRD) به سررقت رفته باشد.

«مـرجع گزارش یکپارچه و تلفیقی بانک ها» وب سایتی است که بانک مـرکـزی اروپـا، برای کمک به بانـک ها در جهت انطباق خود با استـانداردهای بین المللی اطلاعات مـالی، از آن بهره می برد.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو