پیشنهاد پارسینه
دو پسر عمو در ترکیه بیش از ۲۰ سال است که سبیل‌های خود را کوتاه نکرده اند و به داشتن چنین سبیل‌هایی افتخار می‌کنند.
۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۸
۰
مهمت و حسین اهل منطقه آرسوز در استان خاتای ترکیه هستند که هم اکنون با ۸۰ سانتیمتر سبیل زندگی می‌کنند.

این دو پسر عمو از سبیل‌های خود به شدت مراقبت می‌کنند و همواره آن را با سشوار و اسپری مرتب می‌کنند.
 
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو