پیشنهاد پارسینه
کسی که بعد از غسل بفهمد به قسمتی از بدنش آب نرسیده است:
۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۴
۰
غسل ارتماسی بوده: باید دو باره غسل کند، چه جای آن را بداند یا نداند.

غسل ترتیبی بوده وجای آن را نمی‌داند: باید دوباره غسل کند.

غسل ترتیبی بوده و جای آن را می‌د‌اند:

در طرف چپ است: شستن همان مقداری که شسته نشده کافی است.
در طرف راست است: باید آن مقدار را شسته، بعد طرف چپ را بشوید.
در سر و گردن است: باید آن مقدار را شسته، بعد طرف راست و چپ بدن را بشوید.

پی نوشت:

آیت الله خامنه ای، رساله آموزشی، بخش غسل
 
 
منبع:انوارطاها
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو