پیشنهاد پارسینه
- کسى که قسم مى خورد اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مکروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ مى باشد. -
۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۲
۰

چند نکته درباره قسم خوردن

 اگر قسم بخورد که کارى را انجام دهد یا ترک کند، چنانچه عمداً مخالفت کند، گناه کرده و باید کفّاره بدهد.

کفاره قسم

آیات عظام امام، مکارم، نوری و بهجت: کفاره قسم آن است که ده فقیر را سیر کند، یا آنان را بپوشاند و اگر این‌ها را نتواند باید سه روز، روزه بگیرد.

آیات عظام صافى، تبریزى، سیستانى: کفاره قسم آن است که ده فقیر را سیر کند، یا آنان را بپوشاند و اگر این‌ها را نتواند باید سه روز روزه پى‌درپى بگیرد.

آیت الله فاضل: مسأله قسم دو نوع است:

الف. قسم براى انجام یا ترک کارى در آینده: اگر قسم بخورد که کارى را انجام دهد یا ترک کند مثلًا قسم بخورد که روزه بگیرد، یا دود استعمال نکند، چنانچه عمداً مخالفت کند، باید کفّاره بدهد، یعنى یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را سیر کند، یا آنان را بپوشاند، و اگر این‌ها را نتواند باید سه روز پى‌درپى، روزه بگیرد.

ب. قسم براى اثبات یا نفى چیزى: کسى که براى اثبات یا نفى چیزى قسم مى‌خورد، اگر حرف او راست باشد قسم خوردن او مکروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ مى‌باشد ولى کفارۀ قسم را ندارد.

پی نوشت:
توضیح المسائل مراجع، ج. ۲، م. ۲۶۷۵ و ۲۶۷۰
 
 
منبع:انوار طاها
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو