بهترین خرید
نظرات
ناشناس
بیکارترین رشته: داشتن پدر و مادر بی پول و نداشتن یه قبیله بزرگ فامیل
ناشناس
تمام این رشته ها در کشور های پیشرفته جز پر درامد ترین شغل ها ست ولی تو ایران بیکارند
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید