پیشنهاد پارسینه
معاون اول رئیس جمهور ایران و نخست وزیران شرکت کننده در نخستین مجمع اقتصادی خزر از آخرین ظرفیت ها و دستاوردهای فناورانه کشور های ساحلی خزر مطلع شدند.
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۰
۰
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به همراه رئیس جمهور ترکمنستان و نخست وزیران کشور‌های روسیه، قزاقستان، آذر بایجان از خودروی دنا پلاس ایران در نمایشگاه فناوری‌های نوین مجمع اقتصادی خزر بازدید کردند.

در این بازدید معاون اول رئیس جمهور ایران و نخست وزیران شرکت کننده در نخستین مجمع اقتصادی خزر از آخرین ظرفیت‌ها و دستاورد‌های فناورانه کشور‌های ساحلی خزر مطلع شدند.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو