بهترین خرید
نظرات
ناشناس
اگر این مثلا محققان در حیات وحش مداخله نمی کردند هرگز چنین اتفاقاتی نمی افتاد جالب اینکه تلویزیون ما با ذکر آدرس دقیق محل یافت و زندگی این جانوران و آموزش گام به گام یافتن حیوانات کمیاب با نصب دوربین و نحوه ردگیری و رفتار حیوان زمینه نابودی این موجودات بی پناه را فراهم می سازد .
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید