پیشنهاد پارسینه
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۵
۱
50
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
اگر این مثلا محققان در حیات وحش مداخله نمی کردند هرگز چنین اتفاقاتی نمی افتاد جالب اینکه تلویزیون ما با ذکر آدرس دقیق محل یافت و زندگی این جانوران و آموزش گام به گام یافتن حیوانات کمیاب با نصب دوربین و نحوه ردگیری و رفتار حیوان زمینه نابودی این موجودات بی پناه را فراهم می سازد .
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو