پیشنهاد پارسینه
طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی؛
شورای نگهبان در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی نظر خود را درباره چند طرح و لایحه اعلام کرد.
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۰
۰
شورای نگهبان در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی نظر خود را درباره چند طرح و لایحه اعلام کرد.

بر این اساس شورای نگهبان طرح حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و آن را تایید کرد.

همچنین این شورا لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا، طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی، طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی دانست و آن را رد کرد.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
عکس بانک ملی
سداد
شفا دارو