پزشکان برزیلی حین نواختن پیانو توسط بیمار، تومور بزرگی را از سرش بیرون آوردند
۱۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۷
۰
ارسال نظر