تعمیر کابل‌های برق فشار قوی در ارتفاع یکی از ترسناک‌ترین مشاغل دنیاست.
۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۷
تعمیر کابل‌های برق فشار قوی در ارتفاع یکی از ترسناک‌ترین مشاغل دنیاست.
۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۷
۰
منبع: رکنا