این شرکت پس از دریافت مجوز و تاییدیه‌های لازم از بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه خود را از ۳۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۰۰۰ میلیارد ریال افزایش می‌دهد.
۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۶
این شرکت پس از دریافت مجوز و تاییدیه‌های لازم از بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه خود را از ۳۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۰۰۰ میلیارد ریال افزایش می‌دهد.
۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۶
۰
به گزارش روابط عمومی بیمه پارسیان؛ این شرکت پس از دریافت مجوز و تاییدیه‌های لازم از بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه خود را از ۳۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۰۰۰ میلیارد ریال افزایش می‌دهد.

با توجه به تأکید بیمه مرکزی به افزایش توان مالی شرکت‌های بیمه و همچنین برنامه‌های این شرکت برای توسعه فعالیت‌های بیمه گری خود، بیمه پارسیان که همواره در رده بالاترین شرکت‌های بیمه‌ای از لحاظ سرمایه قرار داشته روز چهارشنبه شانزدهم مرداد ماه با برگزاری مجمع فوق العاده سرمایه خود را به ۵۰۰۰ میلیارد ریال افزایش می‌دهد.                                                                                                             روابط عمومی بیمه پارسیان
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو