پیشنهاد پارسینه
آموزش در سازمان‌های یادگیرنده از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، در این سازمان‌ها ضمن اینکه استانداردهای لازم برای جذب نیروهای جوان و تحصیل‌کرده تدوین و تبیین شده است، آموزش ضمن خدمت نیز در همه سطوح اعم از مدیران و کارشناسان در دستور کار قرار دارد. بیمه سرمد از جمله سازمان‌هایی به شمار می‌رود که آموزش سرمایه انسانی به شدت در آن مورد توجه قرار گرفته است.
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۴
۰
پژمان نریمانی مدیر سرمایه انسانی بیمه سرمد در این باره معتقد است، تدوین برنامه‌های آموزشی در سازمان‌ها باید متناسب با برنامه‌های استراتژیک شرکت صورت پذیرد، نکته‌ای که در شرکت بیمه سرمد مورد تاکید مدیران ارشد شرکت قرار دارد و بر اساس آن برنامه آموزشی کارکنان شرکت طراحی و تدوین شده است.
وی گفت: تقویم آموزشی سال ۱۳۹۸ بیمه سرمد مبتنی بر نیازسنجی آموزشی و با در نظرگرفتن شرح مشاغل سازمان و ماتریس مهارت کارکنان به عنوان مرجع برنامه‌های آموزشی این سال تهیه شده است.
نریمانی با بیان اینکه این تقویم با هدف احیای توانمندی‌های نیروی انسانی، بهبود و توسعه توان کارکنان و شبکه فروش شرکت تهیه شده است، خاطرنشان‌کرد: با آگاهی از اهمیت آموزش و توسعه منابع انسانی، برنامه‌های آموزشی همه ساله در قالب دوره‌های تخصصی، عمومی و مدیریتی برای کارکنان و شبکه فروش تنظیم می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در این میان، آموزش‌های کوتاه‌مدت، محور اصلی برنامه‌های آموزش شغلی است، افزود: در سال ۹۷ در مجموع ۲۱ هزار نفر ساعت دوره آموزشی در قالب ۶۹۵ عنوان دوره در رشته‌های مختلف فنی، عمومی و مدیریتی برای تمامی کارکنان و نمایندگان سراسر کشور برگزار شد که این میزان حدود ۳۰۰ درصد نسبت به سال قبل از آن، رشد داشته است. سرانه آموزش پرسنل در سال ۹۶ حدود ۸ ساعت بود که این عدد در سال ۹۷ به ۲۴ ساعت رسید.
سرانه آموزش نمایندگان نیز از ۱۰ ساعت در سال ۹۶ به ۱۷ ساعت در سال ۹۷ افزایش یافت؛ ضمن اینکه میزان رضایتمندی از دوره‌های آموزشی نیز از مرز ۹۱ درصد عبور کرد.
به گفته وی، اثربخشی آموزشی در بیمه سرمد از مرز ۸۵ درصد عبور کرده است.
مدیر سرمایه انسانی بیمه سرمد، سرمایه‌انسانی مجرب و توانمند را سرمایه اصلی هر سازمان توصیف کرد و گفت:
توانمندسازی کارکنان، ضامن موفقیت و پیشرفت سازمان‌هاست. هرچند توانمندسازی منابع انسانی به عوامل زیادی ارتباط دارد و در طی یک فرآیند معنی پیدا می‌کند، اما بدون شک آموزش، رکن اصلی این فرآیند است.
وی گفت: برگزاری آموزش‌های مستمر، جامع و اثرگذار با استفاده حداکثری از توان فضای مجازی و آموزش‌های الکترونیکی و نیز بهره‌گیری از استادان متخصص و نخبه داخل و خارج از سازمان، زمینه‌های توسعه دانش، مهارت و تجربیات کارکنان و نمایندگان شرکت و نیز رشد و تعالی شرکت را فراهم می‌کند.
وی در خصوص اهم برنامه‌های آموزشی بیمه سرمد در سال ۱۳۹۸ گفت: برگزاری ۲۷۰ عنوان دوره آموزشی در رشته‌های مختلف فنی، عمومی و مدیریتی برای تمامی کارکنان و نمایندگان سراسر کشور در دستور کار قرار دارد و طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، سرانه آموزش کارکنان در بیمه سرمد در سال جاری از مرز ۲۵ نفر ساعت عبور خواهد کرد.
نریمانی با بیان اینکه در سه ماهه بهار ۹۸ در مجموع ۹۲ دوره آموزشی، توسط مدیریت منابع انسانی بیمه سرمد برای کارکنان این شرکت برگزار شده، افزود: این دوره‌ها در قالب ۶۷۱ ساعت برای ۱۳۵۴ نفر از همکاران و نمایندگان بیمه سرمد در سراسر کشور برگزار شده است.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو